top of page

Group

Public·7 members

What is GPSScan Debug.exe and How to Use It for GPS Diagnosticsgps_scan debug programını tek başına hafıza kartına atıp navigasyonu çalıştırır gibi yapmanız lazım. size ekranda bazı değerler göstermesi lazım onu not edip gps_scan_debug.exe yi sdkarttan silip tekrar igo navigasyonu sdkarta atmanız ve atmadan önce de o not ettiğiniz verilerle igo dosyaları arasındaki .sys uzantılı dosyanın içindeki verileri değiştirmeniz gerekiyor. böyle yaptığınızda olabileceğini düşünüyoruz. tabi yine de kesin değil
GPSScan Debug.exe


  • About

    Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

    Group Page: Groups_SingleGroup
    bottom of page